Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 4 of 4 (0.012 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Hypotek"
[texts]Lån återbetalas - Filipsborgsarkivet
Lånet på 6000 kr återbetalas. Av handlilngen framgår också ett hypotek har lämnats som säkerhet från år 1879.
Keywords: kalix id 360-362; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; lån; hypotek
Downloads: 97
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
P.A. Har ett lån på 6000 kr hos Härnösands Enskilda bank. Som säkerhet finns ett hypotek (inteckning). Handlingen har makulerats
Keywords: kalix id 250-251; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; härnösand; bank; hypotek
Downloads: 62
[texts]Säkerhet till långivare - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg försäkrar genom ett hypotek för det lån på 90.600kr som hans son Gustaf Svanberg erhållit. Dessutom ställs en förfallen revers på 200.000 kr till säkerhet, som man har att fodra hos Nordiska Trävaru AB.
Keywords: kalix id 330; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; nordiska trävaru ab; hypotek; lån; revers
Downloads: 11
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg erhåller ett lån på 90.600 kr av Grosshandlare Isak Hirsch mot ett upprättat hypotek som försäkring. I hypoteket syns borgenärerna Gustav och David Svanberg. Dessutom ställs fodringar i Nordiska trävaru AB som garanti.
Keywords: kalix id 159-160; kalix avd f lånehandling; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; lån; hirsch; hypotek; nordisk; trävaru; sågverk; svanberg
Downloads: 81
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)